پیام سخنگوی شرکت چیبو راجع به جنگ اوکراین

ما از جنگ علیه اوکراین و فاجعه‌ای که این کشور ایجاد کرده است، حیرت زده و وحشت زده شده‌ایم.

افکار ما با همه قربانیان منطقه و میلیون ها نفری است که به دلیل جنگ مجبور به ترک خانه های خود شده اند.
از ابتدای جنگ، ما از سازمان‌های امدادی مانند صلیب سرخ با کمک‌های نقدی و غیرنقدی ستاد مرکزی خود در آلمان حمایت کرده‌ایم.

شعبه های ما در کشورهای همسایه نیز با کمک های نقدی و غیرنقدی و همچنین کمک های محلی کمک می کنند.

علاوه بر این، ما از ابتدای جنگ هیچ قهوه ای به روسیه تحویل نداده ایم (محصول دیگری در آنجا ارائه نکردیم).

ما دادن قهوه تچیبو توسط پیمانکارمان در روسیه را متوقف کرده ایم.

به فعالیت های بازاریابی و حضور آنلاین خود پایان داده ایم.

عرضه قهوه به اکثر مشتریان خرده فروشی ما نیز متوقف شده است.

در حال حاضر، شرکت روسی ما فقط سهام موجود را می فروشد.