طرح تخفیف آیوپای جهت تسهیل خرید کلیه لوازم به مشتریانی ارائه میگردد که از طریق سایت اقدام به خرید نمایند. بعد از هر هر خرید بسته به حجم خرید از طریق واتساپ کد تخفیف 5 تا 10 درصدی 10 روزه برای شما ارسال میشود.

این کد شامل کلیه محصولات ما خواهد شد.