با چه نخی کباب را دورپیچ کنیم

آیا نیاز به راهنمایی دارید ؟