برس تمیز کردن داشبورد

آیا نیاز به راهنمایی دارید ؟