بهترین جا شمعی برای کجاست

آیا نیاز به راهنمایی دارید ؟