تابه مخصوص اجاق گاز القایی

آیا نیاز به راهنمایی دارید ؟