ریسمان مخصوص رول کردن کباب تابه

آیا نیاز به راهنمایی دارید ؟