نخ ضد آتش برای رول کردن غذا

آیا نیاز به راهنمایی دارید ؟