چوب لباسی روکش دار پارچه ای

آیا نیاز به راهنمایی دارید ؟