برچسب: جنس لحاف چیبو

چیبو

روکش لحاف تبدیل به پارچه موم زنبور عسل چیبو می شود

روکش لحاف تبدیل به پارچه موم زنبور عسل چیبو می شود آیا کنستانزه می تواند خیاطی کند؟ نه، اما لوته آنها…
آیا نیاز به راهنمایی دارید ؟