برچسب: حقوق مصرف کننده

چیبو

برای قانون زنجیره تامین – که اکنون مهم است

برای قانون زنجیره تامین – که اکنون مهم است یک سال پیش، همراه با 42 شرکت ، علناً خواستار تنظیم…
آیا نیاز به راهنمایی دارید ؟