برچسب: داستان بسته بندی

چیبو

داستان لو رفته از کارگاه بسته بندی چیبو

داستان لو رفته از کارگاه بسته بندی چیبو آیا قبلاً از جعبه صندل های بچه های جدیدتان برای اسمورف ها…
آیا نیاز به راهنمایی دارید ؟