برچسب: وسایل لازم برای ساخت کفیر آب

چیبو

کفیر آب – اکسیر پروبیوتیک زندگی

کفیر آب – اکسیر پروبیوتیک زندگی هرکسی که در سال‌های اخیر روند کنسرو کردن، آماده‌سازی و تخمیر را دنبال کرده…
آیا نیاز به راهنمایی دارید ؟