برچسب: چیبو اسپانسر

چیبو

ماجرای قرارداد باشگاه استقلال با چیبو

ماجرای قرارداد باشگاه استقلال با چیبو سال 1383 در ایین ویژه ای که در محل دفتر باشگاه استقلال تهــران برگزار…
آیا نیاز به راهنمایی دارید ؟