لوازم آشپزخانه | لوازم خانه | لوازم خانگی

لوازم آشپزخانه | لوازم خانه | لوازم خانگی

«تجربه استفاده از  آیوپای را به دیگران توصیه می‌کنید؟» اشتباه نکنید، این یک نظرسنجی نیست؛ دست‌کم قرار نیست اینجا به این سوال پاسخ بدهید. آیوپای  می‌خواهد بداند آیا شما از خدمات راضی بوده‌اید و آیو÷ای را به دوستان و آشنایانتان توصیه می‌کنید؟

با انتخاب یکی از گزینه‌ی این نظرسنجی، شما به ما می‌گویید که با تجربه‌ای که از آیوپای داشتید، چقدر احتمال دارد  آن را به دوستان یا آشنایان خود توصیه کنید. لطفا نظرات انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما بنویسید .